N r. 31258/23.11.2021 A N U N T In conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 284/12.02.2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice modificat de O.M.S. nr. 954/24.08.2017, Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca organizeaza, la sediul unitatii din Com. Sapoca, jud. [...]

NR. 495/07.01.2022 ANUNT In conformitate cu prevederile Ordinului MSP nr. 869/2015, Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor vacante, cu norma intreaga, de medic specialist- specialitatea Psihiatrie, după cum urmează: – 2 posturi medic specialist psihiatrie în cadrul secției Psihiatrie I-acuți Săpoca; – 1 post medic specialist în…

N r. 31258/23.11.2021 A N U N T In conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 284/12.02.2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice modificat de O.M.S. nr. 954/24.08.2017, Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca organizeaza, la sediul unitatii din Com. Sapoca, jud. [...]