Consilii si comisii

În Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca functioneaza conform legii si prin decizia managerului:
I- Consilii
– Consiliul medical;
– Consiliul etic;
II- Comisii
– Comisia medicamentului;
– Comisia de disciplină;
– Comisia de analiză a deceselor;
– Comisia de analiză D.R.G. (diagnosis related group);
– Comitetul de securitate şi sănătate în muncă;
– Comisia de siguranță a alimentului;
– Comisia de internări nevoluntare;
– Comisia de stabilire a meniurilor zilnice;
– Comisia de recepţie;
– Comisia de biocide si materiale sanitare;
– Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
– Comisia de monitorizare;
– Comisia de coordonare a implementării standardelor de calitate;
– Comisia pluridisciplinara de ingrijiri paliative;
– Comisia multidisciplinară pentru internarea pacienților cu nevoi de îngrijiri paliative;
– Comisia de famacovigilență și strategie terapeutică;
– Comisia de etica pentru aprobarea studiilor clinice;