Contract CJAS Buzău

1. SERVICII MEDICALE SPITALICESTI FURNIZATE IN REGIM DE SPITALIZARE CONTINUA FINANTATE PE BAZA GRUPELOR  DE DIAGNOSTICE

Sectia Cod sectie Tarif pe caz rezolvat contractat (lei)
Neurologie 1231 1709
Psihiatrie acuti 1311 1709
Psihiatrie pediatrica 1312 1709
2. SERVICII MEDICALE SPITALICESTI ACORDATE IN SECTIILE DE PSIHIATRIE CRONICI SI COMPARTIMENTELE DE INGRIJIRI PALIATIVE

Sectia Cod sectie Tarif pe zi de spitalizare contractat(lei)
Psihiatrie cronici scurta durata 1333.2 169.17
Psihiatrie cronici lunga durata 1333.1 146.63
Ingrijiri palliative 1061_PAL 273.08
3. SERVICII MEDICALE SPITALICESTI FURNIZATE IN REGIM DE SPITALIZARE DE ZI

A. Servicii medicale spitalicesti furnizate iun regim de spitalizare de zi finantate pe baza de tarif pe caz medical rezolvat
Denumire afectiune (diagnostic) Cod diagnostic Tarif pe caz rezolvat contractat (lei)
Tulburare anxioasa si depresiva mixta F41.2 344.84
Ateroscleroza cerebrala I67.2 373.66
Alta deplasarea a unui alt disc intervertebral specificat, fara indicatie operatorie M51.2 363.15
Lumbago cu sciatica M54.4 402.5
B. Servicii medicale spitalicesti furnizate iun regim de spitalizare de zi finantate pe baza de tarif pe serviciu medical tarif pe serviciu medical si pentru care in vederea decontarii se inchide fisa de spitalizare de zi (FSZ) dupa terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizarii serviciului medical.
Denumire serviciu medical Tarif pe serviciu medical contractat (lei)
Urgenta medico-chirurgicala in camera de garda 66.06
Monitorizarea bolilor psihiatrice adulti si copii (tulburari cognitive minore, demente incipiente, tulburari psihotice si afective în perioade de remisiune, tulburari nevrotice si de personalitate) 231.8
Monitorizare boli neurologice (epilepsie si tulburari de somn, boala Parkinson si alte manifestari extrapiramidale, boli neuromusculare, miastenia gravis si sindromul miastenic, neuropatii periferice, boli neurodegenerative ale sist nerv centr,scler.multipla, stenoze arteriale carotidiene,demente,paralizii cerebrale) 231.8
Terapia spasticitatii membrului superior aparuta ca urmare a unui accident vascular cerebral pentru pacientul adult-cu toxina botulinica 2317.26
4. SERVICII MEDICALE DIN PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ, EFECTUATE ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE CLINIC
Tip serviciu Valoarea unui punct
in asistenta medicala ambulatorie (lei)
Asistenta medicala ambulatorie spital 4
5. SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista analiza decontate de CJAS