În cadrul Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca relația cu mass-media este asigurată NUMAI prin intermediul Responsabilului mass-media (purtător de cuvânt).  Excepție la prezenta regulă fac următoarele cazuri:

– accesul delegațiilor cu acordul managerului, când aceștia vor fi însoțiți de manager, purtător de cuvânt sau persoană(e) numite prin decizie de  către manager;

– accesul delegațiilor Ministerelor, numai când aceștia își asumă răspunderea pentru Reprezentanții mass-media care îi însoțesc.

Reprezentanții mass-media au obligația de a se prezenta la poarta spitalului pentru identificare.

Reprezentanții mass-media vor avea  acces nelimitat în urmatoarele situații:

– când însoțesc o delegație oficială (Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul acestora;

– însoțiți de Manager și/sau ceilalți Directori din Comitetul Director al Spitalului.