:: Home :: Chestionarul Pacientului :: Contact :: Admin :: 

 
Menu
 
Prezentare
Activitate
Echipa noastra
Organigrama
Regulament de functionare si organizare
Venituri nete salariale lunare
Transparenta salariala
Plati zilnice
Borderouri de consum medicamente
Contract CJAS Buzau
Componenta consiliului de administratie
Comitetul Director
Consiliul de etica
Laborator analize medicale
Galerie foto
Adresa de contact pentru intrebari si sesizari:
secretariat@hsapoca.ro


Programari pentru internare :

- Sectia Sapoca telefon 0238528145 interior 125
 - Luni-Vineri in intervalul orar 9,00-14,00
- Sectia Nifon telefon 0238524618
 - Luni-Vineri in intervalul orar 9,00-14,00
- Sectia Neuropsihiatrie infantila Ojasca
telefon 0238 895453
 - Luni-Vineri in intervalul orar 9,00-14,00
 
 

Program de audiente :

Manager :

Piriu Gabriela

-  Joi 10:00-12:00

Director medical :

 Dr. Ungureanu Alina Violeta

 Director financiar contabil :

Ec. Vlad Laurentiu Nicolae

-  Miercuri 12:00 - 14:00

 Director de ingrijiri medicale:

 As.med. Populeanu Mihaela

-  Marti 10:00 - 12:00

 

  Spitalul SAPOCA

 
 Activitate
 

- Date statistice

- Servicii psihologice

- Pachetul de servicii contractat cu CJAS Buzau

- Pachet de servicii medicale spitalicesti pentru persoanele asigurate facultativ

- Tarifele practicate pentru serviciile decontate de CJAS Buzau

- Internare nevoluntara

- Internare medicala obligatorie

- Comisii/Consilii/Comitete

- Proiecte/Colaborari

 

Date statistice

 

Servicii medicale oferite:
    - evaluarea,diagnosticul si tratamentul afectiunilor psihiatrice si neurologice la adulti, copii si adolescenti
    - asistenta psihiatrica de urgenta
    - asistenta psihiatrica integrata: terapie psihotropa, consiliere, psihoterapie
    - asistenta afectiunilor somatice asigurata prin consultari interdisciplinare si medicatie specifica.
    - asistenta complexa medico-socio-juridica acordata bolnavilor internati pentru aplicarea masurilor de siguranta prev. de art. 110 C.P.
    - precizari de diagnostic si evaluare a starii psihice actuale la adulti, copii si adolescenti, necesare pentru efectuarea expertizelor medico-legale psihiatrice
    - participarea psihiatrilor la comisiile de expertiza medico-legale psihiatrice in colaborare cu SML Buzau
    - programe de terapie ocupationala: artterapie, meloterapie,ergoterapie
    - psihodiagnostic complet (performanta, cognitie, personalitate) in cabinetele psihologice
    - consiliere si psihoterapie suportiva, psihoterapie ericksoniana
    - activitati de nursing psihiatric: modele de ingrijire, consiliere primara a pacientilor
    - psihoeducatie pentru pacienti si familiile lor, interventii de sprijin social
    - investigatii biologice complexe inclusiv teste specifice de laborator (HIV, TPHA, AgHbs, AcHCV) in vederea evaluarii starii somatice si diagnosticarii comorbiditatilor
    - investigatii radiologice, ecografii


Serviciile oferite de compartimentul de recuperare, medicina fizica si balneologie:
    - curenti diadinamici
    - ultrasunete
    - raze unde scurte
    - ionizari
    - galvanizari
    - magnetodiaflux
    - masaj regional
    - kinetoterapie individuala
    - kinetoterapie - aparatura speciala

 

Servicii psihologice

 
      - Investigarea si psihodiagnosticul tulburarilor psihice si a altor conditii de patologie care implica in etiopatogeneza mecanisme psihologice.
    - Evaluarea starii de sanatate care presupune examinare psihologica :
      - evaluarea cognitiva
      - evaluarea comportamentala
      - evaluarea subiectiv - emotionala
      - evaluarea personalitatii
      - evaluarea unor aspecte psihologice specifice familiei, cuplului si a altor grupuri
    - Educatie pentru sanatate, promovarea sanatatii si a unui stil de viata sanatos.
    - Interventii terapeutice in postcura pacientilor consumatori de substante psihoactive.
    - Consiliere si psihoterapie suportiva.
    - Terapie si consiliere cognitiv - comportamentala pentru cresterea aderentei la tratament, modificarea stilului de viata.

 

Pachetul de servicii contractat cu CJAS Buzau

 
     - pachetul de servicii medicale de baza se acorda pentru toate persoanele care dovedesc calitatea de asigurat si contine servicii medicale spitalicesti pentru patologia care necesita internare in conditiile de spitalizare continua; sunt servicii preventive, curative, de recuperare si constau din:
      a) consultatii;
      b) investigatii;
      c) stabilirea diagnosticului;
      d) tratamente medicale, ingrijire, recuperare;
      e) medicamente, materiale sanitare;
      f) cazare si masa
    - asistenta medicala spitaliceasca in spitalul nostru se asigura cu respectarea urmatoarelor criterii de internare:
      a) urgente medicale si psihiatrice si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua;
      b) diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
      c) tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil, necesita izolare sau internare obligatorie pentru bolnavii psihici prevazuti la art. 109 si 110 din Codul penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul urmaririi penale sau de catre instanta de judecata pe timpul judecarii;
      d) alte situatii bine justificate de catre medicul care face internarea si avizate de medicul sef de sectie.

   Un serviciu medical spitalicesc reprezinta totalitatea investigatiilor si procedurilor medicale acordate pentru rezolvarea unui caz.

Pachet minimal de servicii medicale in asistenta medicala spitaliceasca
In situatia in care pacientul nu dovedeste calitatea de asigurat, spitalul acorda serviciile medicale de urgenta avand obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa il externeze daca serviciile medicale de urgenta nu se mai justifica. La solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat se poate continua internarea cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitalicesti de catre pacient. Criteriile de stabilire a urgentelor pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor care nu dovedesc calitatea de asigurat sunt: - urgente medico-chirurgicale sau orice alte situatii in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential; - boli cu potential endemo-epidemic.

 

Pachet de servicii medicale spitalicesti pentru persoanele asigurate facultativ

 
    Pachet de servicii medicale spitalicesti pentru persoanele care se asigura facultativ pentru sanatate:
- urgente medico-chirurgicale sau orice alte situatii in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential;
- boli cu potential endemo-epidemic pana la rezolvarea completa a cazului

 

Tarifele practicate pentru serviciile decontate de CJAS Buzau

 

    Conform contractului cu CJAS Buzau, corelat cu structura unitatii, finantarea se face pe baza de tarif pe caz ponderat pentru sectiile de acuti si pe baza de tarif pe zi de spitalizare pentru sectiile de cronici si paleative .
- Psihiatrie acuti                             = 1475 ron
- Psihiatrie pediatrica                       = 1475 ron
- Neurologie                                   = 1475 ron
Indice case-mix = 1.3390
- Psihiatrie cronici (lunga durata)      = 126. 51 ron/zi de spitalizare
- Psihiatrie cronici (scurta durata)     = 145.96 ron/zi de spitalizare
- Ingrijiri paliative                           = 235.62 ron/ zi de spitalizare

Tarif aferent serviciilor medicale de tip spitalicesc efectuate in regim de spitalizare de zi = 200.00 ron/pentru monitorizare boli psihice si neurologice .
 

 

Internare nevoluntara

 
     - se face conform prevederilor legislative in vigoare dupa o procedura de internare nevoluntara a persoanelor cu tulburari psihice din care prezentam:
    - cine poate solicita internarea nevoluntara?
   - medicul de familie sau medicul specialist psihiatru care are in ingrijire aceasta persoana;
   - familia persoanei;
   - reprezentantii serviciilor abilitate ale administratiei publice locale;
   - reprezentantii politiei, jandarmeriei, parchetului sau ai pompierilor.
   - medicul psihiatru curant in cazul in care un pacient internat voluntar isi retrage consimtamantul si sunt intrunite conditiile pentru internare nevoluntara.
    - cum se transporta?
   - prin intermediul serviciului de ambulanta
   - in cazul in care comportamentul persoanei in cauza este vadit periculos pentru sine sau pentru alte persoane, transportul acesteia la spitalul de psihiatrie se realizeaza cu ajutorul politiei, jandarmeriei, pompierilor, in conditiile respectarii tuturor masurilor posibile de siguranta si respectarii integritatii fizice si demnitatii persoanei.
 

Internare medicala obligatorie

 
     - este dispusa prin ordonanta procurorului pe timpul urmaririi penale sau la solicitarea instantei de judecata pe timpul judecarii (evaluarea in vederea expertizarii medico-legale psihiatrice) sau cu hotarare judecatoresca definitiva in cazul bolnavilor asistati cu masura de siguranta prevazuta de art. 110 C.P.
 

Comisii/Consilii/Comitete

 
    - In SPMS Sapoca functioneaza conform legii si prin decizia managerului (detalii in ROF) :
   - Comisia Medicamentului
   - Comisia de Disciplina
   - Comisia de Analiza D.R.G.
   - Consiliul Etic
   - Comitetul de securitate si sanatate in munca
   - Comisia de revizuire a procedurii de internare nevoluntara

 - Consiliul Medical

 - Comisia Medicala pentru avizarea internarilor pacientilor pentru care s-a propus luarea masurilor de siguranta prevazute  la art. 109, 110 Cod Penal .

 - Comisia de analiza a deceselor

 - Comisia nucleului de calitate unitatea de control intern

 - Comisia de stabilire a meniurilor zilnice
 

Proiecte/Colaborari

 
    - reformarea structurilor institutionale si organizatorice a spitalelor psihiatrice de inalta securitate din Romania - in cadrul programului MATRA pentru aderare - asistenta bilaterala olandeza
   - proiect de colaborare cu Liceul de Arta: serate muzicale si dansante cu implicarea pacientilor
   - proiectul in colaborare cu CNSM
   
 

 

Menu
     
 

 Informatii utile

 
 

 Comunicate de presa

 
 

 Drepturile si obligatiile pacientului

 
 

 Anunt COPLATA

 
 

 Concursuri

 
 

 Achizitii publice

 
 

 Lista cladiri incalzite si/sau racite cu suprafata utila de peste 250 mp

 
 

 Certificat energetic

 
     Link-uri utile:
   - Ministerul Sanatatii
   - CJAS Buzau
   - DSP Buzau
 
 

 Institutii partenere

   
     
     
 

 Sectii:

 
   -Sectia Sapoca  
   -Sectia Ojasca  
   -Sectia Nifon  
   -Sectia Neuropsihiatrie Infantila Ojasca  
   -Centru de sanatate mintala Buzau  
     
     
 
 

Adresa: Jud.Buzau, Loc. Sapoca

Poti ajunge numai cu microbuzul/masina personala: la aproximativ 12 Km de Buzau pe drumul Buzau-Lopatari (DJ 203 K) care se desprinde din DN 2/E85 imediat dupa podul Maracineni. Se poate ajunge cu mijlocul de transport in comun pus la dispozitie de Sc Transbus SA Buzau Nr. 2.

 

© Copyright - S.P.M.S. Sapoca - Gazduit si administrat de ALBOSMART