Prezentare

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca furnizează îngrijiri de psihiatrie pe toate nivelurile acoperind întreaga gamă de servicii specializate de psihiatrie:

A. Pentru toate categoriile de vârstă:

  • copii/adolescenți: NPI Ojasca
  • adulți/vârstnici: Săpoca, Ojasca, Nifon și CSM

B. Asistența medicală ambulatorie de specialitate:

  • CSM pentru adulți/vârstnici
  • Cabinetul de psihiatrie tip ambulatoriu integrat – Săpoca
  • NPI pentru copii/adolescenți – Ojasca

C. Servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă:

  • Săpoca, Ojasca, Nifon (adulți/vârstnici)
  • NPI (copii/adolescenți)

D. Servicii medicale de tip spitalicesc efectuate în regim de spitalizare de zi: Săpoca, Nifon

E. Asistența medicală spitalicească:

  • Acuți: Săpoca, Nifon, NPI
  • Cronici: Săpoca, Nifon, Ojasca

F. Asistența medicală acordată în sistemul aplicării măsurii de siguranță medicală prevăzută de art. 110 C.P. – 240 paturi la Secția Ojasca și 60 paturi la Secția Săpoca.

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca participă la Programul Național PN 4.2 – Programul Național de Sănătate Mintală și Profilaxie în patologia psihiatrică.

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca prin cele 300 paturi (din total 830 paturi aprobate în structură) asigură asistență medicală bolnavilor psihici periculoși, care datorită tulburărilor psihice ce le-au anulat capacitatea de discernământ asupra faptelor lor și a consecințelor acestora, au săvârșit fapte prevăzute și pedepsite de Codul Penal (omor, viol, tîlhărie, terorism, etc.) pentru care li s-a aplicat măsura de siguranță a internării medicale și obligării la tratament într-o instituție de specialitate conform art. 110 Cod Penal.

La Săpoca se află sediu central administrativ și medical. Este organizat în sistem pavilionar cu 2 secții de psihiatrie acuți (adulți) cu cate 5 paturi de cronici, 1 secție de neurologie (adulți), 1 secție psihiatrie art. 110 C.P. și un compartiment de recuperare, medicină fizică și balneologie. De asemeni, dispune de linie de gardă pentru urgențele psihiatrice, cabinete de psihologie și atelier de ergoterapie, laborator de radiologie și imagistică medicală, capelă, iar laboratorul de analize medicale deservește atât secțiile și compartimentele cu paturi, cât și stationarele și camerele de gardă din cadrul spitalului, precum și ambulatoriul integrat (persoane care vin cu bilete de trimitere decontate în sistemul de asigurări de sănătate și analize contra-cost).

Secția Nifon este organizată tot pavilionar având 1 secție de psihiatrie acuți cu 5 paturi de cronici, compartiment de îngrijiri paliative, linie de gardă pentru urgențe psihiatrice, compartiment de terapie ocupatională și cabinet de psihologie.

Secția Ojasca este organizată pavilionar având 1 secție de psihiatrie cronici și 2 secții de psihiatrie cronici pentru pacienții internați conform art. 110 CP, compartiment de îngrijiri paliative, secție de neuropsihiatrie infantilă care se adresează copiilor și adolescenților, iar pentru urgențele psihiatrice există o linie de gardă pentru adulți și birou de internări pentru cazurile neuropsihiatrice la copii/adolescenți. Serviciile oferite pacienților sunt completate de activitățile desfășurate în cabinetele de psihologie și ergoterapie.

Centrul de Sănătate Mintală din Buzău se acordă servicii de specialitate psihiatrie și psihologie pentru adulți/vârstnici, dar și copii și se realizează monitorizarea bolnavilor asistați ca masură de siguranță prevazută de art.109 C.P. De asemeni, dispune de cabinete de psihiatrie și de psihologie.

Scurt istoric
 1960 – este infiintat Spitalul de Neuropsihiatrie in comuna Sapoca pe amplasamentul unei scoli de meserii.
1967 – a luat fiinta sectia Nifon in spatiul in care a functionat un spital TBC
1973 – extindere in comuna Unguriu, sat Ojasca pe locul unui fost complex de locuinte pentru mineri.
1975 – s-a infiintat in Buzau, Laboratorul de Sanatate Mintala.Spitalul are sediul administrativ in Comuna Sapoca si inca trei sedii secundare in locatiile Ojasca  – Comuna Unguriu, Nifon – Comuna Magura si in orasul Buzau.Sapoca, unde se afla amplasat sediul administrativ si o parte din sectiile spitalului, este o comuna in judetul Buzau, Muntenia, Romania. Comuna se afla la varsarea raului Slanic in Buzau, in Subcarpatii de Curbura. Ea este traversata de ramura nord-vestica a soselei judetene DJ203K, ce duce spre sud pe malul stang al Buzaului spre Maracineni (DN2) si spre nord, pe valea Slanicului spre Vintila Voda, Manzalesti si Lopatari.Sediul Secundar Ojasca este situat in Comuna Unguriu, pe malul raului Buzau, la o distanta de 18 km de municipiul Buzau, cu acces la drumul national DN 10 Buzau-Brasov si la calea ferata pe ruta Buzau-Nehoiasu, statii CFR: Unguriu  si Ojasca. Prima data, satul Ojasca este  amintit in anul 1715, cand Luxandra Ierculeasa  doneaza  Episcopiei Buzaului o „sfoara” de mosie de aici. Viitoarea comuna are in componenta satele Unguriu si Ojasca si ocupa o suprafata de 1685 ha, din care 176 ha intravilan.Sediul secundar Nifon situata in  comuna Magura, D.J. 203G, Magura-Hales la aproximativ 35 km de municipiul Buzau, in zona de deal a judetului Buzau, in mijlocul padurii, zona fara surse de poluare fonica si a mediului ambiant, oferind pacientilor acuti un mediu climatic favorizant tratamentului si recuperarii.
Structura aprobata
  Sapoca – 325 paturi
1. sectia psihiatrie I acuti (110 paturi)
      – din care cronici 5 paturi
2. sectia psihiatrie II acuti (110 paturi)
      – din care cronici 5 paturi
3. sectia psihiatrie III – art. 110 C.P. (60 paturi)
4. sectia neurologie (45 paturi)
5. stationar de zi psihiatrie (16 locuri)
Nifon – 115 paturi

1. sectia psihiatrie IV – acuti (90 paturi)

    – din care cronici 5 paturi
2. compartiment ingrijiri paliative (25 paturi)Ojasca – 390 paturi
1. sectia psihiatrie V – cronici (100 paturi)
2. sectia psihiatrie VI – cronici art. 110 C.P. (120 paturi)
3. sectia psihiatrie VII – cronici art. 110 C.P. (120 paturi)
4. sectia neuropsihiatrie infantile acuti (30 paturi)
5. compartiment ingrijiri paliative (20 paturi)

Total: 830 paturi din care 300 paturi pentru bolnavi cronici – art. 110 C.P.

6. farmacie cu puncte de lucru la Ojasca si Nifon
7. laborator analize medicale
8. laborator radiologie si imagistica medicala
9. centru de sanatate mintala (CSM)
10. compartiment terapie ocupationala
11. serviciul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale
12. compartiment recuperare, medicina fizica si balneologie
13. cabinet medicina dentara

Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitatile :
– psihiatrie
– medicina interna
– neuropsihiatrie infantila (psihiatrie pedriatica/neurologie pediatrica)

Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatoriul integrat Sapoca
– Sediu central administrativ si medical
– Organizata in sistem pavilionar cu 2 sectii de psihiatrie acuti (adulti), 1 sectie de neurologie (adulti), 1 sectie psihiatrie art. 110 C.P.  si un compartiment de recuperare, medicina fizica si balneologie
– Linie de garda pentru urgente psihiatrice
– Cabinet de psihiatrie (ambulatoriu integrat)
– Cabinete de psihologie
– Atelier de ergoterapie
– Capela
– Laborator de analize medicale- Laborator de radiologie si imagistica medicala

Nifon
– Centrul de psihiatrie acuti
– Compartiment de ingrijiri paliative- Linie de garda pentru urgente psihiatrice
– Situat in zona de deal, in mijlocul padurii ofera pacientilor un mediu climatic favorizant tratamentului si recuperarii
– Echipa medicala experimentata
– Organizat pavilionar
– Compartiment de terapie ocupationala
– Cabinet psihologie

Ojasca
– Sectia NPI localizata in loc. Ojasca, central care se adreseaza copiilor si adolescentilor; include 5 paturi pentru internari conform art. 110 CP- O sectie de psihiatrie cronici si 2 sectii de psihiatrie cronici pentru pacienti internati conform art. 110 CP- Compartiment de ingrijiri paliative
– linie de garda pentru urgentele psihiatrice si neuropsihiatrice la copii/adolescenti
– cabinete de psihologie si logopedie
– efectuare EEG

Buzau
– Centrul de Sanatate Mintala situat in cadrul unui dispensar policlinic confirmand destigmatizarea psihiatriei
– servicii de specialitate psihiatrie si psihologie pentru adulti/varstnici
– monitorizarea bolnavilor asistati ca masura de siguranta prevazuta de art.109 C.P.
– cabinete de psihiatrie
– cabinete de psihologie

 DATE STATISTICE – 2020
 

Numar externari- spitalizare continua 6028
Numar cazuri rezolvate/servicii-spitalizare de zi 4778
Numar examene paraclinice 891
Numar consultatii in ambulator 6164
Numar consultatii camera de garda 14755
Investigatii de laborator 146520
Numar proceduri de recuperare, 71778
medicina fizica si balneologie
Numar consultatii in centre de sanatate mintala 7979

 

Dotari ale spitalului: 
LISTA ECHIPAMENTELOR MEDICALE (click aici)