Activitate

Servicii medicale
• Consultaţii, tratament şi îngrijire de specialitate
• Testare psihologică
• Psihoterapie individuală şi de grup
• Terapie ocupaţională/Ergoterapie
• Consiliere confesională
• Consiliere psihologică pentru aparţinători
• Consultaţii de medicină internă şi electrocardiografie prin Cabinetul de
• Medicină internă din cadrul ambulatoriului integrat
• Examene de laborator, respectiv: analize medicale de biochimie, hematologie, imunologie şi toxicologie
• Servicii urgenţe stomatologice
• Servicii sociale prin Cabinetul de asistenţă socială
• Servicii de consultanţă juridică
• Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea certificatului de încadrare în grad de handicap şi/sau pensiei de boală

Servicii privind cazarea şi îngrijirea curentă a bolnavilor
• Cazarea pacientului se face in 18 cladiri de tip pavilionar in saloane de cate maxim 4 paturi
• Bolnavii servesc 3 mese pe zi în sala de mese existentă în fiecare pavilion , cu tacâmuri şi veselă oferite de unitate.
• Spălătoria este organizată ca un serviciu unic pe spital pentru următoarele activităţi: primire, dezinfecţie, spălare şi uscare rufe, fiind amplasată într-un pavilion separat de alte circuite ale spitalului şi de secţiile medicale.
• Lenjeria bolnavilor se schimbă la interval de maxim 3 zile sau ori de câte ori e nevoie dacă se murdăreşte, de către personalul sanitar auxiliar
• Curățenia/dezinfecţia în pavilioanele cu paturi și în anexele gospodăreşti ale spitalului se efectuează în conformitate cu regulamente interne şi grafice de curăţenie/dezinfecţie elaborate specific pentru fiecare sector de activitate.
• Dezinsecția și deratizarea în spital se realizează după un calendar stabilit la începutul fiecărui an, calendar ce cuprinde locaţiile şi datele la care se efectuează operaţiunea în fiecare sector al spitalului
• Colectarea, depozitarea şi eliminarea deşeurilor se face pe categoriile prevăzute de lege (menajere, reciclabile, medicale periculoase).
• Aparţinătorii se pot implica în îngrijirea bolnavilor lor în situaţia celor imobilizaţi la pat, necooperanţi sau cu alte nevoi speciale.

Servicii administrative:
• Serviciu de telefonie publică (există un post telefonic public în incinta unităţii)
• Posibilitate de efectuare a cumpărăturilor (există un magazin la poarta unităţii cu uşă de acces în incinta spitalului)
• Activităţi recreative atât în incinta pavilioanelor, cât şi în aer liber, în curtea spitalului, pe terenul de sport, sub supravegherea personalului mediu/sau şi auxiliar
• Acces la corespondenţă (primire prin intermediul factorului poştal şi expediere la cutia poştală din incinta spitalului),
• Acces la presa achiziţionată de către unitate
• Posibilitatea de a primi vizite
• Acces la Registrul de reclamaţii şi sesizări, prezent la nivelul fiecărei secţii medicale
• Acces la Serviciul religios ortodox asigurat în incinta spitalului, precum şi la consiliere spirituală în funcţie de confesiune (ortodoxă şi neoprotestantă)
• Serviciu de televiziune prin cablu (pentru fiecare pavilion)
• Posibilitate de a vota la cerere, în campaniile electorale, prin intermediul urnei mobile sau în alt cadru organizat, după caz, în incinta spitalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
• Serviciile pe care le poate oferi spitalul în caz de deces al pacientului: anunţare a poliţiei şi primăriei locale în primele 24 de ore; anunţare a judecătoriei şi primăriei de domiciliu în cazurile cod penal; depozitare şi autopsiere la morga unităţii. Serviciile precum: îmbălsămarea, îmbrăcare cadavru, preluare şi transport după autopsiere, plata taxei de autopsiere la IML, obţinere certificate de deces şi de înhumare, sicriul, înmormântarea, intră în sarcina familiei.