În cadrul Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca relația cu mass-media este asigurată NUMAI prin intermediul Responsabilului mass-media (purtător de cuvânt).  Excepție la prezenta regulă fac următoarele cazuri: - accesul delegațiilor cu acordul managerului, când aceștia vor fi însoțiți de manager, purtător de cuvânt sau persoană(e) numite prin decizie de  către manager; [...]